Day 2 – 14th Feb 2020 Live Transmission

Day 2 – 14th Feb 2020 Live Transmission

#Hall A:- Exotic cases for advance learning through live case Click here to view
#Hall B :-Step by step approach learning through live cases Click here to view

Live Transmission (Day 2), Hall A

08:30 – 09:30 Session – 1
Chairpersons:Dr V S Bedi / Dr Vishal Poptani/ Dr B Saravanan
Panelists:Dr Ganesh Gowda/ Dr Satyendra Kymar Tiwary
08:30 – 09:00 Case : 1 Live from SHB, Thailand
09:00 – 09:30 Case : 2 Live from JIVAS, Bengaluru
09:30 – 10:30 Session – 2

Chairpersons:Dr K.R. Suresh/ Dr Gurjit Singh/Dr Gurjit Singh / Dr Jazree Bin J/Dr Sriram Rajagopal
Panelists:Dr Manikanda Prabhu/ Dr Manash Saha//Dr Simit Vora
09:30 – 10:00 Case : 3 Live from UMMC, Malaysia
10:00 – 10:30 Case : 4 Live from SGRH, New Delhi
10:30 – 11:30 Session – 3
Chairpersons: Dr Apurva Srivastava /Dr Arvind Kohli/ Dr  Vivek Agarwal/ Dr Brijesh Biswas
Panelists:Dr K K Goyal/ Dr Sandeep Raj Pandey/ Dr Shafeeq Mattummal
10:30 – 11:00 Case : 5 Live from KCMH, Bangkok
11:00 – 11:30 Case : 6 Live from Fortis Escorts, New Delhi
11:30 – 12:30 Session – 4
Chairpersons:Dr Rajesh Hydrabadi / Dr Rochan Pant/ Col Surinder
Panelists:Dr Ashok Dhanraj/Dr Shajeem Othayoth/ Dr Gurunandan U
11:30 – 12:00 Case : 7 Live from Medanta, Gurugram
12:00 – 12:20 Case : 8 Live from JIVAS, Bengaluru
12:20 – 12:30 Topic: Importance of reversal agent while selecting a NOAC – Dr.Tarun Grover
12:30 – 13:30 Session – 5

Chairpersons:Dr Sanjay Tyagi/Dr Jazree Bin J /Dr Venkatesh Reddy / Dr Gurpreetsingh Gulati
Panelists:Dr Samarth Batra/ Dr Pranay Pawar / Dr Swadesh Ranja Sarker
12:30 – 13:00 Case : 9 Live from UMMC, Malaysia
13:00 – 13:30 Case : 10 Live from Jayadeva Institute, Bengaluru
13:30 – 14:30 Session – 6
Chairpersons:Dr Vishal Poptani/ Dr Yash Paul Sharma / Dr Rajeev Bharadwaj /Dr
ASHWIN Bhammar
Panelists:Dr Arpit Taunk / Dr Ritesh Gaikwad / Dr Kiran Makineni
13:30 – 14:00 Case : 11 Live from KCMH, Bangkok
14:00 – 14:30 Case : 12 Live from SGRH, New Delhi
14:30 – 15:30 Session – 7
Chairpersons:Dr R sekhar/Dr Jazree Bin J/ Dr Anil Dhall/ Dr ASHWIN Bhammar
Panelists:Dr Kushan Nanavati/ Dr Rohit Agarwal/ Dr Vivek Vardhan JP
14:30 – 15:00 Case : 13 Live from Fortis Hospital, Mohali
15:00 – 15:30 Case : 14 Live from Fortis Escorts, New Delhi
15:30 – 16:30 Session – 8
Chairpersons:Dr Sanjeev Sharma / Dr Sameer Gupta / Dr Kajan Raj Shrestha
Panelists:Dr Ganesh Gowda/ Dr Jineesh V/ Dr Virender Yadav
15:30 – 16:00 Case : 15 Live from Fortis Hospital, Mohali
16:00 – 16:30 Case : 16 Live from SGRH, New Delhi
16:30 – 17:30 Session – 9
Chairpersons:Dr Hemant Pandharpurkar/ Dr Kamal Pathak/ Dr Suhas Lele
Panelists:Dr Anoop A / Dr Para Muneer Ahmed/ Dr Pushparajan Sundarajan/ Dr. Rajeev Kamble
16:30 – 17:00 Case : 17 Live from Fortis Hospital, Mohali
17:00 – 17:30 Case : 18 Live from Medanta, Gurugram
17:30 – 18:00 Session – 10
Chairpersons:Dr Udit Chauhan / Dr Tapish Sahu/ Dr G R Kane/ Dr Hemanth P/ Dr Rajkumar
Panelists:Dr Debasish Sahu/ Dr Rajeev Kamble/ Dr Vaibhav Lende
17:30 – 18:00 Case : 19 Live from Fortis Hospital, Mohali

 


Live Transmission (Day 2), Hall B

08:30 – 09:30 Session – 1
Chairpersons:Dr.Sandeep Agarwal/ Dr. Brijesh Biswas/ Dr.Vishal Poptani/ Dr. B Saravanan
Panelists:
Dr.Ganesh G Gowda/ Dr. Saurabh Gupta/Dr.Satyendra  Kumar Tiwary
08:30 – 09:30 Case : 1 Live from SGRH, New Delhi
09:30 – 10:30 Session – 2

Chairpersons:Dr Rajesh Srinivas/ Dr Nihar Pradhan/ Dr R.C. Sreekumar/Dr Ayyappan. MK
Panelists:Dr Shirav Bhatnagar/ Dr Siddharth Mishra/Dr parvin Narkhede/Dr Nivedita Mitta
09:30 – 10:30 Case : 2 Live from Medanta, Gurugram
10:30 – 11:30 Session – 3
Chairpersons:Dr Suhas Lele/ Dr Kavita vani/ Dr Sandeep Agarwal/Dr Vishal Poptani
Panelists:Dr Vaibhav Lende/ Dr Hemath chaudhary/ Dr Rochan rodney/Dr Kushan
10:30 – 11:30 Case : 3 Live from JIVAS, Bengaluru
11:30 – 12:30 Session – 4
Chairpersons:Dr Vijay Thakore/ Dr Davinder Chadha/
Dr Prakash Chandwani/ Dr Keyur Parikh
Panelists:Dr Ashok Dhanraj/Dr Shajeem Othayoth/
Dr G. Sriharsha/Dr Lovenish Bains
11:30 – 12:30 Case : 4 Live from Jayadeva Institute, Bengaluru
12:30 – 13:30 Session – 5

Chairpersons:Dr Rajesh Srinivas/ Dr Dekiwadia/ Dr B Pradeep/ Dr Rajesh Hyderabadi
Panelists:Dr Prathap Kumar/ Dr Salil pandey/ Dr Vineeth kumar
12:30 – 13:30 Case : 5 Live from SGRH, New Delhi
13:30 – 14:30 Session – 6
Chairpersons:Dr Rochan pant / Dr Sunder Narsimhan /Dr Rohit gupta
Panelists:Dr Vaibhav Lende/Dr Pankaj Goyal/Dr Hemanth Chaudhary
13:30 – 14:30 Case : 6 Live from JIVAS, Bengaluru
14:30 – 15:30 Session – 7
Chairpersons:Dr Paresh Pai/Dr Asish Kumar/
Dr S. R. Subramanian/ Dr Brijesh Biswas
Panelists:Dr Ritesh Gaikwad/ Dr Pravin Narkhede/
Dr Shivaji Pole/Dr Shivanand Siddappa
14:30 – 15:30 Case : 7 Live from Medanta, Gurugram
15:30 – 16:30 Session – 8
Chairpersons:Dr.K Latchumanadhas/ Dr Nirmal dey / Dr Ashish Laddha
Panelists:DR M murali/Dr Pranay Pawar/ Dr Elamaran
15:30 – 16:30 Case : 8 Live from Jayadeva Institute, Bengaluru
16:30 – 17:30 Session – 9
Chairpersons:Dr Surinder Singh/ Dr Arvind Kohli/ Dr Amandeep Singh/ Dr Gurjeet singh
Panelists:Dr Anoop T/ Dr Amitha Vikrama/ Dr Musa Abdullah/ Dr Chetan Hoskatti
16:30 – 17:30 Case : 9 Live from SGRH, New Delhi

 


 

Code Center Name Operators
SHB Sirraj Hospital, Bangkok, Thailand Dr. Kamin Chinsakchai and team
JIVAS Jain Institute of Vascular Sciences, Bengaluru Dr. Vivekananda & Team
UMMC University Malaya Medical Center (UMMC), Malaysia Dr. Amad Rafizi Hariz Bin Ramli
SGRH Sir Ganga Ram Hospital Dr. V.S.Bedi, Dr. Samdeep Agarwal, Dr. Ajay Yadav, Dr. Ambarish Satwik, Dr. Dhruv Agarwal, Dr. Apurva Srivastava
KCMH King Chulaonkorn Memorial Hospital, Bangkok Dr. Kritaya Kritayakirana
FEHI Fortis Escorts Hospital, New Delhi Dr. Atul Mathur & Team
Medanta Medanta-The Medicity, Gurugram Dr. Rajiv Parakh, Dr. Tarun Grover, Dr. Virender Sheorain, Dr. Tapish Sahu
FHM Fortis Hospital, Mohali Dr. Ravul Jindal
JD Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences & Research , Bengaluru Dr. B.C. Srinivas, Dr. Muralikrishna